Transparantie

SOKPO vind transparantie in al haar activiteit belangrijk

De statuten van de Stichting zijn in 2016 opnieuw geformuleerd en zijn op te vragen via info@sokpo.nl

SOKPO is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft dus een ANBI-verklaring. Deze ANBI-status maakt elke gift fiscaal aftrekbaar bij de belastingen.

Belangrijke gegevens

Email info@sokpo.nl
Telefoon 033 2537075
Bankrekening NL 56 INGB 0008291542
Kamer van Koophandel 41185227

Financiële verantwoording

Het bestuur stelt jaarlijks een verslag op waarin alle activiteiten van de organisatie zijn beschreven met daarbij een financiële verantwoording in de vorm van een jaarrekening.
De documenten zijn te lezen op de website www.sokpo.nl of op te vragen bij info@sokpo.nl.

Lees hier onze financiële jaarverslagen:
20152016 20172018 2019 – 2020 (hoofdstuk 3 algemene jaarverslag) 2021 – 2022

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn vrijwilliger en zien af van enige vorm van beloning voor het werk voor de stichting. Wel is het voor individuele leden mogelijk om in aanmerking te komen voor een vrijwilligersvergoeding overeenkomstig de richtlijnen van het Ministerie van Financiën. Deze richtlijnen handelen over hoe de belastingdienst omgaat met declarabele vergoedingen en de voorwaarden die worden gesteld aan de financiële positie van stichtingen.

Jaarlijks wordt in bestuursvergaderingen bepaald wie in aanmerking komt voor bovengenoemde vergoeding, rekening houdend met het budget en de voorhanden liquiditeiten van de stichting.

SOKPO heeft in haar beleid de regel dat overheadkosten niet boven de 10% van het totale budget mogen uitstijgen.

Jaarverslagen

Lees hieronder onze jaarverslagen
20152016 – 2017 2018 20192020 – 2021 – 2022

AVG

Het privacy statement SOKPO is via deze link te vinden.

Contacten met Ghana

De directeur JCTC rapporteert aan het bestuur van SOKPO. Dit gebeurt maandelijks via e-mail en wekelijks via Whatsapp. Daarnaast is er een actieve Whatsapp-groep met alle betrokkenen.

De directie van de Ashanti School houdt SOKPO maandelijks en als het nodig is wekelijks op de hoogte van het wel en wee op de school via e-mail of whats app.

Beleidsplan

De doelstellingen in het Beleidsplan 2012-2018 zijn grotendeels gehaald en daar is het bestuur trots op. De totstandkoming van het Job Creation and Training Centre in Kumasi voor de dove jongeren is grotendeels afgerond.

Op de Ashanti School for the Deaf blijft het doel om het dagelijkse leven van de leerlingen te verbeteren, het welzijn te bevorderen. De projecten van SOKPO zijn daarbij een aanvulling op de (geringe) financiering van de Ghanese overheid.

Het bestuur heeft inmiddels zijn beleidsplan 2019 – 2023 vastgesteld. Benieuwd? Klik hier!

Are you interested in the English version of our policy plan? Send an email to info@sokpo.nl and you will receive it as soon as possible (by mail).

Wil je bijdragen aan onze projecten?

En dove jongeren een kans op een goed leven te geven?
Bekijk de mogelijkheden om hier aan bij te dragen.

AVG

Het privacy statement SOKPO is via deze link te vinden.

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten?

SOKPO verstuurt viermaal per jaar een nieuwsbrief aan haar donateurs en andere geïnteresseerden.
Als je op de hoogte wilt blijven van de activiteiten van SOKPO, kun je je hier onder aanmelden door je gegevens in te vullen!

Ja

5 + 14 =