Job Creation Training Centre for the Deaf

Inleiding

In 2012 is het Job Creation and Training Centre (JCTC) van start gegaan. De insteek van SOKPO en de lokale partners is dat het centrum door ondernemers (doof of horend) wordt gerund. Ze huren een werkplaats met gereedschap en verplichten zich een aantal dove trainees in dienst te nemen. Daarnaast genereert het centrum inkomsten door de verhuur van kamers en de verhuur van de meeting hall voor kerkdiensten, vergaderingen, feesten en cursussen.

Op het centrum kunnen dove jongeren onder begeleiding van een master een beroep leren. Naast de hard skills (beroepsopleiding) die de jongeren leren van hun leermeester, worden de jongeren getraind in vaardigheden, de soft skills, die zij nodig hebben voor de arbeidsmarkt. Na twee jaar verlaat de trainee het trainingscentrum met een certificaat op zak en heeft daarmee een veel grotere kans om een baan te krijgen.

De wens is dat het centrum uitgroeit tot een ontmoetingsplek, voor doven en horenden.

SOKPO streeft ernaar dat het JCTC zich op den duur ontwikkelt tot een zelfvoorzienende franchiseonderneming. SOKPO ziet daarbij voor zichzelf een rol op de achtergrond, als consultant, coach en projectfinancier.

Lopende projecten

Met de volgende lopende projecten kunnen wij je steun gebruiken.

Met de steun van SOKPO maken we het volgende mogelijk:

E

Dove trainees krijgen een één- tot tweejarige opleiding voor naaivaardigheden, catering, timmervaardigheden, kapper etc. Belangrijk, want de kosten zijn voor ouders vaak te hoog. Donateurs kunnen hieraan bijdragen (€ 50 voor lesgeld voor een jaar,  30 per maand voor vervoer en verblijf). 

E

Onderzoek naar mogelijkheden om de grond van het JCTC aan te schaffen ten behoeve van de verduurzaming van het trainingscentrum (lees meer).

E

Organisatie en verloop gezamenlijke computerproject voor de Ashanti School in Jamasi en JCTC Kumasi. Dit alles in samenwerking met Maxim Nyansa.

Bij het JCTC

E

krijgt het onderwijs in bedrijf vorm, volgen trainees het traject van leerling via gezel naar meester en krijgen de trainees na succesvolle afronding een certificaat waarmee zij makkelijker werk kunnen vinden;

E

krijgen de trainees persoonlijke begeleiding bij problemen als gevolg van het doof zijn. Daarvoor is een social coördinator aanwezig;

E

zijn er ook cursussen in gebarentaal en lifeskills (levensvaardigheden);

E

krijgen vrouwelijke trainees die ver van het centrum wonen huisvesting;

E

wordt de veiligheid op het terrein gewaarborgd door de aanwezigheid van een nachtwacht;

E

worden de lopende kosten en lonen gefinancierd uit de opbrengsten van de verhuur van de werkplaatsen, de ontmoetingshall en de gastenkamers.

Het doel?

E

Bekendheid van het concept ‘Meet the Deaf‘ en het JCTC als plek waar doven en horenden elkaar ontmoeten.

E

Er onstaan handelsmogelijkheden zoals de verkoop van kleding, waterzakjes enz.

E

Dove jongeren leren een vak en hebben hun eigen ruimte om te vergaderen in de meeting hall. Deze ruimte dient ook om elkaar te ontmoeten en voor zinvolle vrijetijdsbesteding.

Het naaiatelier op het JCTC.

 

Het bestuur van JCTC houdt zich ook bezig met marketing en fondsenwerving om op die manier te zorgen dat het centrum in de toekomst ook zonder donaties en hulp van SOKPO zal kunnen blijven draaien. Er is ter ondersteuning van dit streven een exit-strategie ontwikkeld.

Afgeronde projecten

Jaarlijks terugkerende kosten

 • SOKPO draagt bij aan de lopende kosten van het centrum.
 • Zes trainees worden gesponsord.

 

2022

 • Studiefonds voor 15 trainees.
 • Cursus hardware repair voor 2 trainees in Accra.
 • Inrichting computerwerkplaats met 10 computers, tafels, stoelen en Digibord.
 • Aanleg wifi-netwerk en opzetten website.
 • Inrichting werkplaats als slaapgelegenheid vrouwelijke trainees.
 • Aanschaf nieuwe grasmaaier.
 • Aanschaf 2 nieuwe naaimachines.
 • Onderhoud toiletgebouw.
 • Reparatie waterpomp.
 • Ontwerpen flyers voor cursussen op het centrum. 

2021

 • Project maaltijden.
 • Na stormschade vervanging plafond hoofdgebouw.

2020

 • Coronahulpproject: 200 mondmaskers, hygiënische items zoals handreinigingsmiddelen, vloeibare zeep, papieren zakdoekjes en een thermometer om eventueel koorts te meten.
 • Project Veilig aan Tafel: SOKPO heeft 1.542 maaltijden kunnen uitdelen.

2019

 • Het inrichten van drie werkplaatsen.
 • Het inrichten van de keuken, de gastenkamer, een slaapgelegenheid voor de vrouwelijkse trainees en het kantoor op de eerst verdieping.
 • Het inrichten van het terrein rondom de meeting hall, het leerwerkgebouw en de toiletten.
 • Capaciteitsopbouw bestuur JCTC.

Voorgaande jaren

Voor een beschrijving van de afgeronde projecten vanaf 1999, die met steun van SOKPO zijn gerealiseerd, klik hier. Of  bekijk het beeldverslag van de projecten 2008 – 2014 en de projecten van 1999 – 2008.

Krijg een beeld van de Job creation training centre en z’n trainees

Klik op een foto om alle foto’s te bekijken

Wil je bijdragen aan onze projecten?

En dove jongeren een kans op een goed leven te geven?
Bekijk de mogelijkheden om hier aan bij te dragen.

AVG

Het privacy statement SOKPO is via deze link te vinden.