Job Creation Training Centre for the Deaf

Inleiding

In 2012 is het Job Creation and Training Centre (JCTC) van start gegaan. De insteek van SOKPO en de lokale partners is dat het centrum door ondernemers (doof of horend) wordt gerund. Ze huren een werkplaats met gereedschap en verplichten zich een aantal dove trainees in dienst te nemen. Daarnaast genereert het centrum inkomsten door de verhuur van kamers en de verhuur van de meeting hall voor kerkdiensten, vergaderingen, feesten en cursussen.

Op het centrum kunnen dove jongeren onder begeleiding van een master een beroep leren. Naast de hard skills (beroepsopleiding) die de jongeren leren van hun leermeester, worden de jongeren getraind in vaardigheden, de soft skills, die zij nodig hebben voor de arbeidsmarkt. Na twee jaar verlaat de trainee het trainingscentrum met een certificaat op zak en heeft daarmee een veel grotere kans om een baan te krijgen.

De wens is dat het centrum uitgroeit tot een ontmoetingsplek, voor doven en horenden.

SOKPO streeft ernaar dat het JCTC zich op den duur ontwikkelt tot een zelfvoorzienende franchiseonderneming. SOKPO ziet daarbij voor zichzelf een rol op de achtergrond, als consultant, coach en projectfinancier.

Lopende projecten

Met de volgende lopende projecten kunnen wij je steun gebruiken.

Met de steun van SOKPO

E

krijgen dove trainees een één- tot tweejarige opleiding voor naaivaardigheden, catering, timmervaardigheden, kapper etc. De kosten zijn voor ouders vaak te hoog. Donateurs kunnen hieraan bijdragen (€ 15 per maand per trainee);

E

worden de mogelijkheden onderzocht om de grond van het JCTC aan te schaffen ten behoeve van de verduurzaming van het trainingscentrum (lees meer);

E

wordt ervoor gezorgd dat het gezamenlijke computerproject voor de Ashanti School in Jamasi en JCTC Kumasi goed verloopt. Dit alles in samenwerking met Maxim Nyansa.

Maar ook

E

krijgt het onderwijs in bedrijf vorm, volgen trainees het traject van leerling via gezel naar meester en krijgen de trainees na succesvolle afronding een certificaat waarmee zij makkelijker werk kunnen vinden;

E

krijgen de trainees persoonlijke begeleiding bij problemen als gevolg van het doof zijn. Daarvoor is een social coördinator aanwezig;

E

worden er ook cursussen in gebarentaal en lifeskills (levensvaardigheden) georganiseerd/gestart;

E

wordt voor vrouwelijke trainees, die ver van het centrum wonen, voor huisvesting gezorgd;

E

wordt de veiligheid op het terrein gewaarborgd door de aanwezigheid van een nachtwacht;

E

worden de lopende kosten en lonen gefinancierd uit de opbrengsten van de verhuur van de werkplaatsen, de ontmoetingshall en de gastenkamers.

Met als gevolg

E

dat de naam ‘Meet the Deaf‘ bekendheid krijgt en een plek wordt waar doven en horenden elkaar ontmoeten;

E

dat er handeltjes ontstaan zoals de verkoop van kleding, waterzakjes enz.

E

dat dove jongeren hun eigen ruimte hebben om te vergaderen in de meeting hall. Deze ruimte dient ook om elkaar te ontmoeten en voor zinvolle vrijetijdsbesteding.

Het naaiatelier op het JCTC.

 

Het bestuur van JCTC houdt zich ook bezig met marketing en fondsenwerving om op die manier te zorgen dat het centrum in de toekomst ook zonder donaties en hulp van SOKPO zal kunnen blijven draaien. Er is ter ondersteuning van dit streven een exit-strategie ontwikkeld.

Krijg een beeld van de Job creation training centre en z’n trainees

Klik op een foto om alle foto’s te bekijken

Afgeronde projecten

Voor een beaschrijving van de afgeronde projecten vanaf 1999, die met steun van SOKPO zijn gerealiseerd, klik hier

Wil je bijdragen aan onze projecten?

En dove jongeren een kans op een goed leven te geven?
Bekijk de mogelijkheden om hier aan bij te dragen.