Job Creation Training Centre for the Deaf

Inleiding

In 2012 is het Job Creation and Training Centre (JCTC) van start gegaan. De insteek van SOKPO en de lokale partners is dat het centrum door ondernemers (doof of horend) wordt gerund. Ze huren een werkplaats met gereedschap en verplichten zich een aantal dove trainees in dienst te nemen. Daarnaast genereert het centrum inkomsten door de verhuur van kamers en de verhuur van de meeting hall voor kerkdiensten, vergaderingen, feesten en cursussen.

Op het centrum kunnen dove jongeren onder begeleiding van een master een beroep leren. Naast de hard skills (beroepsopleiding) die de jongeren leren van hun leermeester, worden de jongeren getraind in vaardigheden, de soft skills, die zij nodig hebben voor de arbeidsmarkt. Na twee jaar verlaat de trainee het trainingscentrum met een certificaat op zak en heeft daarmee een veel grotere kans om een baan te krijgen.

De wens is dat het centrum uitgroeit tot een ontmoetingsplek, voor doven en horenden.

SOKPO streeft ernaar dat het JCTC zich op den duur ontwikkelt tot een zelfvoorzienende franchiseonderneming. SOKPO ziet daarbij voor zichzelf een rol op de achtergrond, als consultant, coach en projectfinancier.

Lopende projecten

Met de volgende lopende projecten kunnen wij je steun gebruiken.

Met de steun van SOKPO

E

krijgen dove trainees een één- tot tweejarige opleiding voor naaivaardigheden, catering, timmervaardigheden, kapper etc. De kosten zijn voor ouders vaak te hoog. Donateurs kunnen hieraan bijdragen (€ 15 per maand per trainee);

E

worden de mogelijkheden onderzocht om de grond van het JCTC aan te schaffen ten behoeve van de verduurzaming van het trainingscentrum (lees meer);

E

wordt ervoor gezorgd dat het gezamenlijke computerproject voor de Ashanti School in Jamasi en JCTC Kumasi goed verloopt. Dit alles in samenwerking met Maxim Nyansa.

Maar ook

E

krijgt het onderwijs in bedrijf vorm, volgen trainees het traject van leerling via gezel naar meester en krijgen de trainees na succesvolle afronding een certificaat waarmee zij makkelijker werk kunnen vinden;

E

krijgen de trainees persoonlijke begeleiding bij problemen als gevolg van het doof zijn. Daarvoor is een social coördinator aanwezig;

E

worden er ook cursussen in gebarentaal en lifeskills (levensvaardigheden) georganiseerd/gestart;

E

wordt voor vrouwelijke trainees, die ver van het centrum wonen, voor huisvesting gezorgd;

E

wordt de veiligheid op het terrein gewaarborgd door de aanwezigheid van een nachtwacht;

E

worden de lopende kosten en lonen gefinancierd uit de opbrengsten van de verhuur van de werkplaatsen, de ontmoetingshall en de gastenkamers.

Met als gevolg

E

dat de naam ‘Meet the Deaf‘ bekendheid krijgt en een plek wordt waar doven en horenden elkaar ontmoeten;

E

dat er handeltjes ontstaan zoals de verkoop van kleding, waterzakjes enz.

E

dat dove jongeren hun eigen ruimte hebben om te vergaderen in de meeting hall. Deze ruimte dient ook om elkaar te ontmoeten en voor zinvolle vrijetijdsbesteding.

Het naaiatelier op het JCTC.

 

Het bestuur van JCTC houdt zich ook bezig met marketing en fondsenwerving om op die manier te zorgen dat het centrum in de toekomst ook zonder donaties en hulp van SOKPO zal kunnen blijven draaien. Er is ter ondersteuning van dit streven een exit-strategie ontwikkeld.

Krijg een beeld van de Job creation training centre en z’n trainees

Klik op een foto om alle foto’s te bekijken

Afgeronde projecten

van 2012 tot heden

Met steun van SOKPO

E

In 2018 is er dankzij vele donaties van fondsen, stichtingen en particulieren en in samenwerking met Wilde Ganzen veel gebeurd op het JCTC.

  • Een kapperswerkplaats en de werkplaats voor de catering zijn ingericht en zijn volop in bedrijf;
  • zijn looppaden aangelegd en bloemen, planten en bomen geplant;
  • zijn er schuiframen in de meeting hall geplaatst om regen en wind buiten te sluiten;
  • is er voor het kantoor op de eerste verdieping een kast, een bureau en stoelen gekocht;
  • zijn ook  de slaapruimtes voorzien van bedden en kasten;
  • is een bedrag besteed aan de capaciteitsopbouw van het bestuur;
  • is het naaiatelier uitgebreid met twee tafels, twee bankjes en een echte borduurmachine;
  • hebben zich op de valreep van 2018 twee donateurs gemeld om gedurende twee jaar een dove trainee te ondersteunen. Dit project zal ook in de komende jaren gecontinueerd worden.
E

Vierde fase project ‘Meet the Deaf’. Eén van de vijf werkplaatsen is inmiddels sinds 2017 continu in gebruik: het naaiatelier draait op volle toeren!

E

Het centrum krijgt in 2017 de felbegeerde NGO status verkregen. Met deze toewijzing heeft het centrum een legale status en kan het als NGO subsidie aanvragen bij de Ghanese overheid.

E

De drie fasen van het project ’Meet the Deaf’ voor dove jongeren konden mede worden uitgevoerd door de financiële ondersteuning van de Stichting Cordaid en andere fondsen, stichtingen, scholen, bedrijven en overige donateurs.

E

In 2016 start de derde fase van het project met de bouw van een leer-/werkcentrum. Op de begane grond zijn vijf werkplaatsen beschikbaar en op de eerste verdieping vier kamers, die gebruikt gaan worden als kantoorruimte, keuken, gastenkamer met douche en toilet, en als slaapruimte voor vrouwelijke trainees.

E

In 2015 wordt de tweede fase met de bouw van een toiletgebouw afgerond. Verder is in dat jaar een borehole gegraven met een diepte van 50 m voor de watervoorziening. Het water is niet alleen beschikbaar voor het toiletgebouw maar ook voor de andere gebouwen inclusief de werkplaatsen op het terrein.

E

In 2014 wordt de eerste fase, de bouw van een ontmoetingshal, afgerond. In oktober wordt de hall officieel geopend door de voorzitter van SOKPO, Hubert Fermina. De meeting hall wordt op tot op heden niet alleen veelvuldig gebruikt door de Doven Associatie voor hun vergaderingen, maar ook verhuurd aan andere organisaties voor bijeenkomsten.

E

Samen met het bestuur van het JCTC is SOKPO het project ‘Meet the Deaf’ in Kumasi gestart. Dit project wordt in meerdere fases uitgevoerd. Het doel van dit project is het geven van beroepsgerichte trainingen aan dove jongeren, zodat de kans op werk wordt vergroot. Als bijkomend voordeel kan het project fungeren als een ontmoetingsplek voor dove jongeren.

E

In juni 2013 is het Job Creation and Training Centre (JCTC) officieel geregistreerd in Accra.

E

In 2012 krijgt SOKPO de beschikking over een terrein van 60 x 90 m langs een drukke rondweg in Kumasi en eind 2012 worden daar twee containers met afdak geplaatst.

Wil je bijdragen aan onze projecten?

En dove jongeren een kans op een goed leven te geven?
Bekijk de mogelijkheden om hier aan bij te dragen.