Ashanti School for the Deaf

Lopende projecten

Met de volgende lopende projecten kunnen wij je steun gebruiken.

Met de steun van SOKPO

E
worden er reparaties en onderhoud uitgevoerd aan de door SOKPO gefinancierde projecten zoals het toiletgebouw, eetzaal, keuken, twee slaapzalen, computerroom, gastank en noodaggregaat;
E
wordt de hele school getrakteerd bij speciale gebeurtenissen;
E
draagt SOKPO bij aan de kosten voor tien leerlingen van wie de ouders onvoldoende middelen hebben om hun kinderen onderwijs te laten volgen;
E
draagt SOKPO bij aan een goede vrijetijdsbesteding van de leerlingen onder andere door middel van diverse voorzieningen voor kinderen op de internaatschool;
E

is er een budget voor onvoorziene uitgaven.

We nemen de jaarlijkse donatie van melkpoeder in ontvangst. Dat maakt elk ontbijt nog meer voedzaam.

Krijg een beeld van de Ashanti school en z’n leerlingen

Klik op een foto om alle foto’s te bekijken

Welke projecten kun je steunen

Op de school zijn er diverse projecten, waarvoor donaties worden gebruikt.

Voor het onderhoud van en de reparaties aan gebouwen en materialen is jaarlijks zo’n € 2.000 nodig.

Daarnaast worden er jaarlijks tien leerlingen geselecteerd, waarvoor de bijkomende kosten van school een te zware last zijn voor de ouders: per leerling is per jaar € 60 nodig.

En natuurlijk kun je ook doneren voor de overige genoemde projecten, zoals traktaties, vrijetijdsbesteding etc. Geef dan bij je donatie op voor welk project het geld bestemd is.

Afgelopen projecten

van 1999 tot 2019

Met de steun van SOKPO

E
Projecten 1999 – 2008 > download pdf
E
Projecten 2008 – 2014 > download pdf 
E
In 2015 is ook nog gestart en deels afgerond het Kippenproject, het project ‘waterpompen’ en tot slot de bouw van het moederhuis voor vier huismoeders, die buiten de lesuren voor de kinderen zorgen.
E
In 2016 is de bouw van het moederhuis afgerond. Verder is er het nodige onderhoud gepleegd (inclusief reparaties) aan de door SOKPO uitgevoerde projecten.
E
In 2017 is het sport- en spelproject gestart, zijn er reparaties uitgevoerd aan het toiletgebouw, is onderhoud gepleegd aan de noodaggregaat en de gaspitten en hebben de eetzaal, de keuken en het guesthouse een verfbeurt gekregen. Tot slot is een corn mill aangeschaft voor de bereiding van maïsmeel en is een grootbeeld tv-scherm voor de eetzaal aangeschaft.
E

In 2018 heeft de fa. Remkes geld gedoneerd voor de aanschaf van tafels, banken en drie ventilatoren voor de eetzaal. Ook is het plafond van de jongensslaapzalen, de buitenkeuken, het toiletgebouw en het oude kippenhok gerepareerd.

In dit jaar is er nog meer gebeurd:

  • de eetzaal heeft een verfbeurt gekregen;
  • werden de leerlingen en het team op bijzondere feestdagen of tijdens ons bezoek getrakteerd op een lekker stuk kip met rijst en groenten;
  • tijdens de rondreis van bestuursleden Anneke en Gerard Schnieders met de familie is er melkpoeder van Friesland Campina overhandigd en werden sportspullen beschikbaar gesteld door voetbalclub Roda Leusden;
  • en werd er begin augustus 2018 een start gemaakt met de bouw van een nieuw kippenhok voor 1000 leghennen. De kuikens voor het kippenhok zijn gedoneerd door Plumex Nederland. Holland Akokor zal zich de komende jaren gaan richten op kennisoverdracht, zodat er optimale resultaten behaald kunnen worden.