Over Sokpo

Hoe het begon, de oprichting

SOKPO is de afkorting voor Stichting Ondersteuning Kleinschalige Projecten Ontwikkelingslanden. De ondersteuning richt zich op projecten voor onderwijs en welzijn voor dove leerlingen en jongeren in de Ashanti regio te Ghana.

SOKPO is in 1999 opgericht door Mariët Spoelstra, die tot december 2012 actief is geweest binnen de organisatie.

SOKPO is actief in Ghana, een land in West-Afrika dat ooit onder de naam Goudkust een kolonie van Nederland is geweest. SOKPO werkt sinds 1999 samen met de Ashanti School for the Deaf in Jamasi, dat op 60 km ten noorden van Kumasi ligt.

In 2010 is de missie van SOKPO uitgebreid met de ondersteuning aan dove schoolverlaters in de stad Kumasi en omstreken. Dit is destijds ingegeven door de duidelijke behoefte van dove afgestudeerde jongeren om met elkaar in contact te blijven en de wetenschap dat zij nauwelijks kansen krijgen op de Ghanese arbeidsmarkt. In juni 2013 is daarom het Job Creation and Training Centre (JCTC) officieel geregistreerd in Accra.

Bestuursleden Willem Huisman en Francis Yeboah op bezoek op de Ashanti School. Vol trots poseren leerlingen hier met de gedoneerde gele t-shirts.

Het bestuur

Voorzitter

Pieter Prins

Secretaris

Anneke Schnieders-Bakker

Penningmeester

Joyce Hanemaayer

Het algemeen bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur en de bestuursleden Willem Huisman, Bert Weijdema en Francis Yeboah. 

Een groot aantal vrijwilligers ondersteunt het bestuur: Stef Keep, contactpersoon Worldschool, Christel Kohlmann, ondersteuning secretaris, Melanie Kouters, contactpersoon Hostel ‘Meet the Deaf’ (en gedurende haar verblijf in Ghana Facebook) en communicatieadviseur Suzanna de Ridder. Daarnaast is er een aantal vrijwilligers, waar SOKPO dankbaar een beroep op mag doen bij het organiseren van activiteiten.

Visie

SOKPO is in het leven geroepen om kinderen en jong volwassenen in ontwikkelingslanden een betere toekomst te geven en is actief in Ghana.

Mede door de expertise van de oprichter, Mariët Spoelstra, op het gebied van onderwijs aan doven en leerlingen met communicatieve beperkingen, waaronder slechthorenden, is SOKPO zich gaan richten op kleinschalige, zogenaamde eerstelijnsprojecten in Ghana voor dove leerlingen en jongeren.

Missie

De missie van de SOKPO is het ondersteunen van het onderwijs en het bevorderen van het welzijn aan dove kinderen en jongeren in Ghana en de kernwaarden zijn

E

Onderwijs, opleiding en welzijn.

E

Kleinschaligheid en samenwerking met lokale partners.

E

Streven naar zelfvoorzienendheid van de Ashanti School for the Deaf in Jamasi en het JCTC in Kumasi.

E

Transparantie naar lokale partners, donateurs etc.

ANBI-status

SOKPO is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41185227. Belangrijk is dat je gift in aanmerking komt voor aftrek van de inkomstenbelasting. SOKPO is namelijk aangewezen als een algemeen nut beogende instelling en heeft daarmee de zogenaamde ANBI-status.

SOKPO kreeg tijdens het 40 jarig bestaan van de school een citation/ reward uitgereikt. Gerard en Anneke Schnieders nemen deze met eer in ontvangst.

Wil je bijdragen aan onze projecten?

En dove jongeren een kans op een goed leven te geven?
Bekijk de mogelijkheden om hier aan bij te dragen.

AVG

Het privacy statement SOKPO is via deze link te vinden.