2020. Het bestuur van het JCTC zal naar verwachting binnen een paar jaar het centrum volledig zelfstandig kunnen exploiteren. Het terrein waar het centrum is gevestigd, wordt op dit moment gehuurd en daarom is besloten om de grond aan te kopen, omdat dit op den duur meer voordelen oplevert.

SOKPO is, om dit besluit te realiseren, met ingang van juni 2018 een actie gestart onder de toepasselijke naam ‘Geef dove jongeren grond onder de voeten’.

SOKPO zoekt samen met het bestuur JCTC sponsoren voor de financiering van deze aankoop. Het gaat dan om bedrijven, organisaties maar ook particulieren die één of meerdere vierkante meter(s) grond willen sponsoren. Het terrein is 2.000 m2 groot.

Met een bedrag van € 25 sponsor je al één vierkante meter. In ruil daarvoor krijgt je een certificaat en als je naar Ghana reist, krijg je een rondleiding op het centrum.

Met een bedrag van € 250 of meer wordt jouw (bedrijfs)naam op een plakkaat op de gevel van het centrum opgenomen.

Donaties

Inmiddels zijn er door De Johanna Donk Grote Stichting, de Stichting Mundo Crastino Meliori en Wilde Ganzen voor dit project donaties gedaan, waardoor het (nog te gaan) aantal m2 fors omlaag gezet kan worden. Dank aan de stichtingen!

 

In 2020 is Hubert Fermina geïnterviewd door Wilde Ganzen over dit project. Lees hier het volledige interview.

Nog 1.800 m2 te gaan …