In 2020 wordt er contact gelegd met Maxim Nyansa. Hun schoolprojecten zijn gericht op goed onderwijs met behulp van ICT.

Maxim Nyanasa is bezig met de introductie van een beroepsopleidingsprogramma in reparatie en onderhoud van ICT en elektronica en werkt samen met ‘REALTECH’ in Gambia waar al een succesvol jongerenwerkgelegenheidsprogramma op dit gebied loopt.

Zowel het JCTC in Kumasi als de Ashanti School for the Deaf in Jamasi zijn zeer gemotiveerd om een schoolproject met Maxim Nyanasa op te starten.

De Ashanti School fort he Deaf in Jamasi heeft al een ict-lab, maar aanvullende faciliteiten zoals educatief materiaal en een lerarenopleiding kunnen de impact van de faciliteiten vergroten.

Op het JCTC in Kumasi is er een ruimte, maar zijn er nog geen ICT-voorzieningen.

Mrs. Vida Aidoo, directeur Ashanti School gaat het project coördineren. Ze heeft toegezegd, dat twee ICT-docenten van de Ashanti School computerles kunnen geven op het JCTC.

Projectmanager John Adjetey van Maxim Nyansa heeft in juli 2020 een bezoek gebracht aan beide locaties. Er is afgesproken, dat onze partners in Ghana het projectvoorstel samen met de projectmanager John Adjetey schrijven inclusief details voor het Vocational programma.

Als het projectvoorstel klaar is, komen de Nederlandse stichtingen Climbing the Right Tree, Macina Foundation en SOKPO bij elkaar voor verdere acties, waaronder het bespreken van de financiering van het project.