november 2019

Onder grote belangstelling van genodigden, staf en leerlingen van de school is op 1 juli 2019 het nieuwe kippenhok met 1000 legkuikens door Jurjen Kuipers, directeur Holland Akokor en voorzitter van Novi Pluim, feestelijk geopend.  En natuurlijk kreeg het bestuur van SOKPO trotse foto’s waarop is te zien dat de kippen het goed naar hun zin hebben. Een groep oudere leerlingen onder leiding van enkele leraren zorgen er voor dat dagelijks het water wordt ververst en dat er voldoende voer in de voerbakken ligt. En dit voer wordt dan weer gesponsord door de Nederlandse firma De Heus. Wat een bijzonder project!

En dan, begin november 2019 en dus 20 weken verder, hebben de eerste kippen al een eitje gelegd. De verwachting is dat er binnen afzienbare tijd dagelijks honderden eieren uit het hok kunnen worden geraapt. En dat is het moment dat de school, in samenwerking met Albert, directeur van Ghana Akokor, de volgende stap zal worden gezet. Immers als de eierproductie goed op gang is, kunnen de eieren verkocht worden, kan (en moet) er geld gereserveerd worden voor voer in de komende maanden en ook voor een volgende lichting kippen. Maar daarnaast zullen er natuurlijk voldoende eieren gereserveerd worden om alle leerlingen wekelijks hun eitje te kunnen geven.

Inmiddels worden er stappen gezet om te beginnen met een opleiding voor kippenverzorger. Deze leerlingen krijgen met deze training en scholing een goede kans op een baan in de kippenbranche of misschien kunnen er zelfs enkelen later zelfstandig een kippenbedrijf opstarten.

Wordt vervolgd …