Van 4 tot 6 december 2018 bezocht Wilde Ganzen de twee SOKPO-projecten in Ghana.

Sandra van der Berg, medewerker Projecten, en Emmy Janssen, medewerker Fundraising, gingen eerst naar de Ashanti School in Jamasi, waar zij met de headmistress van de school, Vida Aidoo, in alle openheid konden discussiĆ«ren over onder andere de plannen voor de bouw van een meisjesslaapzaal. Na een overnachting stuurde Vida Aidoo een aantal foto’s naar het bestuur in Nederland en ze voegde daaraan toe dat ze met heel veel plezier terugdacht aan het bezoek.

Daarna gingen Sandra en Emmy naar Kumasi en ontmoetten daar de directeur van het JCTC, Charles Boachie-Agyeman. Er werd gesproken over de mogelijkheden van het centrum en de te volgen koers om van het centrum een succes te maken. Samen met Charles werd een bezoek gebracht aan de Mayor of the Municipal Assembly van Kumasi, waar het eerdere gesprek werd voortgezet: ook hier kwam de toekomst van het JCTC uitgebreid aan de orde.

Als dank voor de getoonde betrokkenheid van Wilde Ganzen bij het project Meet the Deaf fase 4 dat door Wilde Ganzen wordt ondersteund, kregen Sandra en Emmy een presentje overhandigd door de trainees van het naaiatelier.

Sandra en Emmy hebben laten weten dat ze op beide locaties heel hartelijk zijn ontvangen en dat ze zeer onder de indruk zijn van het werk van SOKPO. Binnenkort wordt een nadere afspraak gemaakt om hun indrukken te evalueren en uiteraard is iedereen erg benieuwd naar de ervaringen. Gehoopt wordt dat er veel geleerd kan worden van elkaar en dat dit (voor beide projecten) extra succes kan opleveren.