Doneer maandelijks

Help je mee?
Doneer maandelijks

Nieuwsbrief

Door ondertekening van dit formulier geeft u
toestemming aan SOKPO om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om
een bedrag van uw rekening af te schrijven en
aan uw bank om doorlopend een bedrag van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van SOKPO. 

AVG

Het privacy statement SOKPO is via deze link te vinden.