Job creation training centre for the Deaf

Lopende projecten

Met de volgende lopende projecten en kunnen wij je steun gebruiken.

De komende jaren zorgt SOKPO,
samen met de lokale partner, dat:

E
de naam ‘Meet the Deaf ‘ bekendheid krijgt en een plek wordt waar doven en horenden elkaar ontmoeten;
E
het onderwijs in bedrijf vorm krijgt;
E
dove trainees een 1- tot 2-jarige opleiding krijgen voor naaivaardigheden, catering, timmervaardigheden, kapper etc.;
E
trainees het traject volgen van leerling via gezel naar meester;
E
er handeltjes kunnen ontstaan zoals de verkoop van kleding, waterzakjes enz.;
E
er cursussen in gebarentaal en levensvaardigheden (lifeskills) worden georganiseerd;start.
E
de trainees, die hun opleiding met succes hebben afgerond, financieel of materieel ondersteund worden;
E
de trainees persoonlijke begeleiding krijgen bij problemen als gevolg van het doof zijn; daarvoor is een social coördinator aanwezig;
E
voor huisvesting wordt gezorgd voor vrouwelijke trainees, die ver van het centrum wonen;;
E
dove jongeren hun eigen ruimte hebben om te vergaderen in de meeting hall, maar dat deze ruimte ook dient om elkaar te ontmoeten en voor zinvolle vrijetijdsbesteding;
E
de veiligheid op het terrein door de aanwezigheid van een nachtwacht wordt gewaarborgd;
E
de lopende kosten en lonen gefinancierd worden uit de opbrengsten van de verhuur van de werkplaatsen, de ontmoetingshall en de gastenkamers.
Het bestuur van JCTC gaat zich in 2018 ook bezighouden met marketing en fondsenwerving om op die manier te zorgen dat het centrum ook zonder donaties en hulp van SOKPO draaiend kan worden gehouden. Er is ter ondersteuning van dit streven een exit-strategie ontwikkeld.

Krijg een beeld van de Job creation training centre en z’n trainees

Klik op een foto om alle foto’s te bekijken

Welke projecten kun je steunen

Ondersteuning van trainees

De kosten voor de ouders hiervoor zijn te hoog.

De kosten zijn € 15 per maand per trainee voor een tweejarige opleiding.

Ter compensatie zullen de trainees daarvoor vrijwilligerswerk verrichten op het centrum.

Geef dove jongeren grond onder de voeten

Het bestuur van het JCTC zal naar verwachting binnen een paar jaar het centrum volledig zelfstandig kunnen exploiteren. Het terrein waar het centrum is gevestigd, wordt op dit moment gehuurd en dat betekent een jaarlijks terugkerende financiële last. Daarom is besloten om de grond aan te kopen, omdat dit op den duur meer voordelen oplevert.

SOKPO is, om dit besluit te realiseren, met ingang van juni 2018 een actie gestart onder de toepasselijke naam ‘‘Geef dove jongeren grond onder de voeten’.

SOKPO zoekt samen met het bestuur JCTC sponsoren voor de financiering van deze aankoop. Het gaat dan om bedrijven, organisaties maar ook particulieren die één of meerdere vierkante meter(s) grond willen sponsoren. Het terrein is 2.000 m2 groot.

Met een bedrag van € 25 sponsor je al één vierkante meter. In ruil daarvoor krijgt je een certificaat en als je naar Ghana reist krijg je een rondleiding op het centrum.

Met een bedrag van € 250 of meer wordt jouw (bedrijfs)naam op een plakkaat op de gevel van het centrum opgenomen.

 

Donaties

Inmiddels zijn er door De Johanna Donk Grote Stichting en door de Stichting Mundo Crastiono Meliori voor dit project donaties gedaan, waardoor het (nog te gaan) aantal m2 fors omlaag gezet kan worden. Dank aan beide stichtingen!

Nog 1800 m2 te gaan…

Afgelopen projecten

van 1999 tot 2018

Met de steun van SOKPO

E
In 2012 krijgt SOKPO de beschikking over een terrein van 60 x 90 m langs een drukke rondweg in Kumasi en eind 2012 worden daar twee containers met afdak geplaatst.
E
In juni 2013 is het Job Creation and Training Centre (JCTC) officieel geregistreerd in Accra.
E
Samen met het bestuur van het JCTC is SOKPO het project ‘Meet the Deaf’ in Kumasi gestart. Dit project wordt in meerdere fases uitgevoerd.

Het doel van dit project is het geven van beroepsgerichte trainingen aan dove jongeren, zodat de kans op werk wordt vergroot. Als bijkomend voordeel kan het project fungeren als een ontmoetingsplek voor dove jongeren.

E
In 2014 wordt de eerste fase, de bouw van een ontmoetingshal, afgerond. In oktober wordt de hall officieel geopend door de voorzitter van SOKPO, Hubert Fermina. De meeting hall wordt op tot op heden niet alleen veelvuldig gebruikt door de Doven Associatie voor hun vergaderingen, maar ook verhuurd aan andere organisaties voor bijeenkomsten.
E
In 2015 wordt de tweede fase met de bouw van een toiletgebouw afgerond. Verder is in dat jaar een borehole gegraven met een diepte van 50 m voor de watervoorziening. Het water is niet alleen beschikbaar voor het toiletgebouw maar ook voor de andere gebouwen inclusief de werkplaatsen op het terrein.
E
In 2016 start de derde fase van het project met de bouw van een leer-/werkcentrum.

Op de begane grond zijn vijf werkplaatsen beschikbaar en op de eerste verdieping vier kamers, die gebruikt gaan worden als kantoorruimte, keuken, gastenkamer met douche en toilet, en als slaapruimte voor vrouwelijke trainees.

E
De drie fasen van het project ’Meet the Deaf’ voor dove jongeren konden mede worden uitgevoerd door de financiële ondersteuning van de Stichting Cordaid en andere fondsen, stichtingen, scholen, bedrijven en overige donateurs.
E
Het centrum krijgt in 2017 de felbegeerde NGO status verkregen. Met deze toewijzing heeft het centrum een legale status en kan het als NGO subsidie aanvragen bij de Ghanese overheid.
E
Vierde fase project ‘Meet the Deaf’

Eén van de vijf werkplaatsen is inmiddels sinds 2017 continu in gebruik: het naaiatelier draait op volle toeren!

Een aantal fondsen en donateurs, waaronder Wilde Ganzen steunt deze fase. En naar verwachting wordt eind 2018 de vierde fase voltooid. Op het terrein staan dan twee ingerichte containers, een meeting hall, een toiletgebouw en een leer-/werkcentrum met vijf werkplaatsen waar zelfstandige ondernemers de dove jongeren trainingen aanbieden.